Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


Good design is functional

Useful design fills its intended function – and likely both a primary and secondary function

Good design is aesthetic

An aesthetic product has an inherent power of being able to fascinate and immediately appeals to its users senses.

A good design is honest

An honest design communicates solely the functions and values it offers

VN24 DESIGN

New & Best

VN24 DESIGN

Chairs Chairs

 • Hay
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Hay
  • Giới thiệu sản phẩm : Soft Edge 12 chair, matt lacquered oak
  • Giá bán : đ1,200,000
  • Màu sản phẩm :
 • Fredericia
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Fredericia
  • Giới thiệu sản phẩm : J39 Mogensen chair, soaped oak
  • Giá bán lẻ : đ5,400,000
  • Giá bán : đ4,800,000
 • Kartell
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Kartell
  • Giới thiệu sản phẩm : Masters chair, black
  • Giá bán : đ3,000,000
 • Verpan
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Verpan
  • Giới thiệu sản phẩm : Series 430 chair, dark grey
  • Giá bán : đ3,200,000
 • FDB Møbler
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : FDB Møbler
  • Giới thiệu sản phẩm : J83 stool, oak
  • Giá bán : đ3,400,000
 • TON
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : TON
  • Giới thiệu sản phẩm : Chair 14, cane - natural beech
  • Giá bán : đ2,000,000
 • Artek
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Artek
  • Giới thiệu sản phẩm : Aalto chair 69, green
  • Giá bán : đ3,400,000
 • Normann Copenhagen
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Normann Copenhagen
  • Giới thiệu sản phẩm : Knot chair, black - natural
  • Giá bán : đ6,200,000
VN24 DESIGN

Lighting Lighting

 • Louis Poulsen
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Louis Poulsen
  • Giới thiệu sản phẩm : The Water Pump
  • Giá bán : đ3,400,000
 • Artek
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Artek
  • Giới thiệu sản phẩm : Beehive
  • Giá bán : đ2,000,000
 • Flos
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Flos
  • Giới thiệu sản phẩm : chandelier, chrome
  • Giá bán : đ4,800,000
 • Hay
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Hay
  • Giới thiệu sản phẩm : PC Portable table lamp, soft black
  • Giá bán : đ1,200,000
  • Màu sản phẩm :
 • Le Klint
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Le Klint
  • Giới thiệu sản phẩm : The Bouquet 130M5 pendant
  • Giá bán : đ6,200,000
 • Moooi
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Moooi
  • Giới thiệu sản phẩm : Heracleum II pendant, small
  • Giá bán : đ3,400,000
 • Petite Friture
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Petite Friture
  • Giới thiệu sản phẩm : Vertigo pendant, small, black
  • Giá bán : đ3,000,000
 • Secto Design
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  Giảm
  Tên sản phẩm : Secto Design
  • Giới thiệu sản phẩm : Secto 4201 pendant 45 cm Walnut
  • Giá bán lẻ : đ3,800,000
  • Giá bán : đ3,200,000

VN DESIGN C/S CENTER

096-0000-000

Week : 10:00 - 18:00
Lunch : 13:00 - 14:00
Sat.Sun.Holiday : OFF
Địa Chỉ : Diamond Plaza 34 Lê Duẩn,
Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh